festival ZNANOSTI na otoku LOŠINJU

XVII

F E S T I V A L Z N A N O S T I

LOŠINJ

8. - 13. TRAVNJA 2019.

Osnovna škola Maria Martinolića, Mali Lošinj

DV Dječji vrtić Cvrćak, Mali Lošinj

Publika:

S0 – predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

S1 – 5. i 6. razred osnovne škole

S2 – 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

S3 – 2., 3. i 4. razred srednje škole

PP – djeca s posebnim potrebama

8. TRAVNJA P O N E D J E L J A K

Osnovna škola Maria Martinolića

08:00-14:00

Izložba – S1, S2

Što su to boje? (izložba Zajednice tehničke kulture Grada Malog Lošinja“)

9. TRAVNJA U T O R A K

Osnovna škola Maria Martinolića

08:00-14:00

Izložba – S1, S2

Što su to boje? (izložba Zajednice tehničke kulture Grada Malog Lošinja“)

10. TRAVNJA S R I J E D A

Osnovna škola Maria Martinolića

08:00-14:00

Izložba S1, S2

Što su to boje? (izložba Zajednice tehničke kulture Grada Malog Lošinja“)

Dječji vrtić Cvrčak

09:00-10:00

DV

Radionica S0

Svjetlost i boje (Dorian Božičević, mag. theol.)

11. TRAVNJA Č E T V R T A K

Osnovna škola Maria Martinolića

08:00-14:00

Izložba S1, S2

Što su to boje? (izložba Zajednice tehničke kulture Grada Malog Lošinja“)

Dječji vrtić Cvrčak

08:00-14:00

DV

Radionica S0

Svjetlost i boje (Dorian Božičević, mag. theol.)

12. TRAVNJA P E T A K

Osnovna škola Maria Martinolića

08:00-14:00

Izložba S1, S2

Što su to boje? (izložba Zajednice tehničke kulture Grada Malog Lošinja“)

13. TRAVNJA S U B O T A

 

powered by ZTK LOŠINJ || admin