festival ZNANOSTI na otoku LOŠINJU

PROGRAM FESTIVALA ZNANOSTI 2011

11. – 16. travnja 2011.


11.
travanj 2011. (ponedjeljak)


Lošinjski muzej – Palača Fritzy

· 18:00 – Otvorenje Festivala znanosti

· 18:00 – 20:00 – Izložba >>Camera obscura i svjetlost u fotografiji<< u organizaciji Foto kluba Lošinj

· 18:00 – 20:00 – Izložba >>Jurij Gagarin – 50. obljetnica prvog čovjekovog leta u svemir<< autora Doriana Božičevića, mag. teol. i učenika astronomske sekcije u organizaciji Astronomskog društva >>Leo Brenner<<

12. travanj 2011. (utorak)


Hotel Apoksiomen

Osnovna škola Maria Martinolića

 

Gradska knjižnica i čitaonica – Mali Lošinj

 

 

Lošinjski muzej – Palača Fritzy

· 10:00 – 13:00 – Izložba >>Camera obscura i svjetlost u fotografiji<< u organizaciji Foto kluba Lošinj

· 10:00 – 13:00 – Izložba >>Jurij Gagarin – 50. obljetnica prvog čovjekovog leta u svemir<< autora Doriana Božičevića, mag. teol. i učenika astronomske sekcije u organizaciji Astronomskog društva >>Leo Brenner<<

13. travanj 2011. (srijeda)


Hotel Apoksiomen

Osnovna škola Maria Martinolića

 

Gradska knjižnica i čitaonica – Mali Lošinj

 

 

Lošinjski muzej – Palača Fritzy

· 10:00 – 13:00 – Izložba >>Camera obscura i svjetlost u fotografiji<< u organizaciji Foto kluba Lošinj

· 10:00 – 13:00 – Izložba >>Jurij Gagarin – 50. obljetnica prvog čovjekovog leta u svemir<< autora Doriana Božičevića, mag. teol. i učenika astronomske sekcije u organizaciji Astronomskog društva >>Leo Brenner<<

 

14. travanj 2011. (četvrtak)


Hotel Apoksiomen

Osnovna škola Maria Martinolića

 

Gradska knjižnica i čitaonica – Mali Lošinj

 

 

Lošinjski muzej – Palača Fritzy

· 10:00 – 13:00 i 18:00 – 20:00 – Izložba >>Camera obscura i svjetlost u fotografiji<< u organizaciji Foto kluba Lošinj

· 10:00 – 13:00 i 18:00 - 20:00 – Izložba >>Jurij Gagarin – 50. obljetnica prvog čovjekovog leta u svemir<< autora Doriana Božičevića, mag. teol. i učenika astronomske sekcije u organizaciji Astronomskog društva >>Leo Brenner<<

· 18:00 – Predavanje na temu >>Svjetlost u umjetnosti<< - predavač Irena Dlaka, prof. u organizaciji Lošinjskog muzeja


15.
travanj 2011. (petak)


Hotel Apoksiomen

Osnovna škola Maria Martinolića

 

Gradska knjižnica i čitaonica – Mali Lošinj

 

 

Lošinjski muzej – Palača Fritzy

· 10:00 – 13:00 – Izložba >>Camera obscura i svjetlost u fotografiji<< u organizaciji Foto kluba Lošinj

· 10:00 – 13:00 – Izložba >>Jurij Gagarin – 50. obljetnica prvog čovjekovog leta u svemir<< autora Doriana Božičevića, mag. teol. i učenika astronomske sekcije u organizaciji Astronomskog društva >>Leo Brenner<<

 

16. travanj 2011. (subota)


Hotel Apoksiomen

Osnovna škola Maria Martinolića

 

Gradska knjižnica i čitaonica – Mali Lošinj

 

 

Lošinjski muzej – Palača Fritzy

· 10:00 – 13:00 i 19:30 – 21:30 – Izložba >>Camera obscura i svjetlost u fotografiji<< u organizaciji Foto kluba Lošinj

· 10:00 – 13:00 i 19:30 - 21:30 – Izložba >>Jurij Gagarin – 50. obljetnica prvog čovjekovog leta u svemir<< autora Doriana Božičevića, mag. teol. i učenika astronomske sekcije u organizaciji Astronomskog društva >>Leo Brenner<<

· 20:00 – Predavanje na temu >>Svjetlosno onečišćenje<< - predavač Dorian Božičević, mag. teol. u organizaciji Astronomskog društva >>Leo Brenner<< i Našeg neba – udruge za zaštitu noćnog neba

 

 

 

 

powered by ZTK LOŠINJ || admin