festival ZNANOSTI na otoku LOŠINJU

PROGRAM FESTIVALA ZNANOSTI 2012.

23. – 27. travnja 2012.

 

 

 

23. travanj 2012. (ponedjeljak)

Osnovna škola Maria Martinolića
08:00 - 14:00 – Izložba 10 najvećih otkrića u astronomiji u organizaciji Astronomskog društva "Leo Brenner" - autor: Dorian Božičević, mag. teol.

Srednja škola Ambroza Haračića
08:00 - 14:00 – Izložba 10 u organizaciji Foto-kluba Lošinj - autori: članovi Foto-kluba Lošinj

Trg RH (kod Ivića)
00:00 - 24:00 – Izložba Od 1 do 10 u vrtiću Cvrčak u organizaciji Dječjeg vrtića Cvrčak - autori: djeca Dječjeg vrtića Cvrčak

WEB
00:00 - 24:00 – 10 znanstvenika o Lošinju u organizaciji Lošinjskog muzeja - autorica: Irena Dlaka, prof. (za prezentaciju kliknite na naslov prezentacije 10 znanstvenika o Lošinju)


24. travanj 2012. (utorak)

 

 

Osnovna škola Maria Martinolića
08:00 - 14:00 – Izložba 10 najvećih otkrića u astronomiji u organizaciji Astronomskog društva "Leo Brenner" - autor: Dorian Božičević, mag. teol.

Srednja škola Ambroza Haračića
08:00 - 14:00 – Izložba 10 u organizaciji Foto-kluba Lošinj - autori: članovi Foto-kluba Lošinj

Trg RH (kod Ivića)
00:00 - 24:00 – Izložba Od 1 do 10 u vrtiću Cvrčak u organizaciji Dječjeg vrtića Cvrčak - autori: djeca Dječjeg vrtića Cvrčak

WEB
00:00 - 24:00 – 10 znanstvenika o Lošinju u organizaciji Lošinjskog muzeja - autorica: Irena Dlaka, prof. (za prezentaciju kliknite na naslov prezentacije 10 znanstvenika o Lošinju)


25. travanj 2012. (srijeda)

Osnovna škola Maria Martinolića
08:00 - 14:00 – Izložba 10 najvećih otkrića u astronomiji u organizaciji Astronomskog društva "Leo Brenner" - autor: Dorian Božičević, mag. teol.

Srednja škola Ambroza Haračića
08:00 - 14:00 – Izložba 10 u organizaciji Foto-kluba Lošinj - autori: članovi Foto-kluba Lošinj

Trg RH (kod Ivića)
00:00 - 24:00 –
Izložba Od 1 do 10 u vrtiću Cvrčak u organizaciji Dječjeg vrtića Cvrčak - autori: djeca Dječjeg vrtića Cvrčak

WEB
00:00 - 24:00 – 10 znanstvenika o Lošinju u organizaciji Lošinjskog muzeja - autorica: Irena Dlaka, prof. (za prezentaciju kliknite na naslov prezentacije 10 znanstvenika o Lošinju)

 

26. travanj 2012. (četvrtak)

Osnovna škola Maria Martinolića
08:00 - 14:00 – Izložba 10 najvećih otkrića u astronomiji u organizaciji Astronomskog društva "Leo Brenner" - autor: Dorian Božičević, mag. teol.

Srednja škola Ambroza Haračića
08:00 - 14:00 – Izložba 10 u organizaciji Foto-kluba Lošinj - autori: članovi Foto-kluba Lošinj

Trg RH (kod Ivića)
00:00 - 24:00 – Izložba Od 1 do 10 u vrtiću Cvrčak u organizaciji Dječjeg vrtića Cvrčak - autori: djeca Dječjeg vrtića Cvrčak

WEB
00:00 - 24:00 – 10 znanstvenika o Lošinju u organizaciji Lošinjskog muzeja - autorica: Irena Dlaka, prof. (za prezentaciju kliknite na naslov prezentacije 10 znanstvenika o Lošinju)

27.
travanj 2012. (petak)

Osnovna škola Maria Martinolića
08:00 - 14:00 – Izložba 10 najvećih otkrića u astronomiji u organizaciji Astronomskog društva "Leo Brenner" - autor: Dorian Božičević, mag. teol.

Srednja škola Ambroza Haračića
08:00 - 14:00 – Izložba 10 u organizaciji Foto-kluba Lošinj - autori: članovi Foto-kluba Lošinj

Trg RH (kod Ivića)
00:00 - 24:00 – Izložba Od 1 do 10 u vrtiću Cvrčak u organizaciji Dječjeg vrtića Cvrčak - autori: djeca Dječjeg vrtića Cvrčak

WEB
00:00 - 24:00 – 10 znanstvenika o Lošinju u organizaciji Lošinjskog muzeja - autorica: Irena Dlaka, prof. (za prezentaciju kliknite na naslov prezentacije 10 znanstvenika o Lošinju)

 

powered by ZTK LOŠINJ || admin