festival ZNANOSTI na otoku LOŠINJU

PROGRAM FESTIVALA ZNANOSTI 2013.

22. – 27. travnja 2013.

 

 

 

22. travanj 2013. (ponedjeljak)

Osnovna škola Maria Martinolića
08:00 - 14:00 – Izložba: Asteroidi - Budući udar u organizaciji Astronomskog društva "Leo Brenner" - autor: Dorian Božičević, mag. teol.

23. travanj 2013. (utorak)

 

 

Osnovna škola Maria Martinolića
08:00 - 14:00 – Izložba: Asteroidi - Budući udar u organizaciji Astronomskog društva "Leo Brenner" - autor: Dorian Božičević, mag. teol.

Dvorana crkve sv. Nikole
19:00 – Predavanje: Budućnost bez mraka u Hrvatskog astronomskog saveza i Našeg neba - Udruge za zaštitu noćnog neba - predavač: Dorian Božičević, mag. teol.

Nova obala (ispred Rektorata sv. Nikole)
20:30 - Opažanje teleskopom u organizaciji Astronomskog društva "Leo Brenner"

24. travanj 2013. (srijeda)

Osnovna škola Maria Martinolića
08:00 - 14:00 – Izložba: Asteroidi - Budući udar u organizaciji Astronomskog društva "Leo Brenner" - autor: Dorian Božičević, mag. teol.

25. travanj 2013. (četvrtak)

Osnovna škola Maria Martinolića
08:00 - 14:00 – Izložba: Asteroidi - Budući udar u organizaciji Astronomskog društva "Leo Brenner" - autor: Dorian Božičević, mag. teol.

26. travanj 2013. (petak)

Osnovna škola Maria Martinolića
08:00 - 14:00 – Izložba: Asteroidi - Budući udar u organizaciji Astronomskog društva "Leo Brenner" - autor: Dorian Božičević, mag. teol.

Dvorana crkve sv. Nikole
19:00 – Predavanje: Budućnost svijeta i čovjeka u kršćanskoj teologiji - predavač: Dorian Božičević, mag. teol.

27. travanj 2013. (subota)

Osnovna škola Maria Martinolića
08:00 - 14:00 – Izložba: Asteroidi - Budući udar u organizaciji Astronomskog društva "Leo Brenner" - autor: Dorian Božičević, mag. teol.

Dvorana crkve sv. Nikole
19:00 – Predavanje: Budućnost očuvanja kulturne i povijesne baštine u organizaciji Zajednice tehničke kulture Grada Malog lošinja - predavač: Irena Dlaka, prof.

powered by ZTK LOŠINJ || admin