festival ZNANOSTI na otoku LOŠINJU

PROGRAM FESTIVALA ZNANOSTI 2015.

20. – 25. travnja 2015.

 

 

20. travnja - ponedjeljak


Srednja škola Ambroza Haračića

08:00 - 14: 00 - Izložba - Sunčev spektar - autori: učenici astronomske sekcije

 

Osnovna škola Maria Martinolića

08:00 - 14:00 - Izložba - Naša zvijezda Sunce - autor: Dorian Božičević, mag. theol.

 

21. travnja - utorak

 

Srednja škola Ambroza Haračića

08:00 - 14: 00 - Izložba - Sunčev spektar - autori: učenici astronomske sekcije

 

Osnovna škola Maria Martinolića

08:00 - 14:00 - Izložba - Naša zvijezda Sunce - autor: Dorian Božičević, mag. theol.

 

22. travnja - srijeda


Srednja škola Ambroza Haračića

08:00 - 14: 00 - Izložba - Sunčev spektar - autori: učenici astronomske sekcije

 

Osnovna škola Maria Martinolića

08:00 - 14:00 - Izložba - Naša zvijezda Sunce - autor: Dorian Božičević, mag. theol.

 

Dvorana crkve sv. Nikole

19:00 - 20:00 - Predavanje - Sve o Suncu - predavač: Dorian Božičević, mag. theol.

 

23. travnja - četvrtak


Srednja škola Ambroza Haračića

08:00 - 14: 00 - Izložba - Sunčev spektar - autori: učenici astronomske sekcije

 

Osnovna škola Maria Martinolića

08:00 - 14:00 - Izložba - Naša zvijezda Sunce - autor: Dorian Božičević, mag. theol.

 

Riva lošinjskih kapetana

13:00 - 15:00 - Opažanje - Opažanje Sunca teleskopom

 

24. travnja - petak


Srednja škola Ambroza Haračića

08:00 - 14: 00 - Izložba - Sunčev spektar - autori: učenici astronomske sekcije

 

Osnovna škola Maria Martinolića

08:00 - 14:00 - Izložba - Naša zvijezda Sunce - autor: Dorian Božičević, mag. theol.

 

Gradska knjižnica i čitaonica

15:00 - 16:00 - Predstavljanje publikacije - Bibliografija Astronomische Rundschau s osvrtom na članke o Suncu - publikaciju predstavljaju autor prim. mr. sc. Goran Ivanišević, dr. med. i recenzent prof. dr. sc. Željko Andreić

 

Dvorana crkve sv. Nikole

19:00 - 20:00 - Predavanje - Sunčevo svjetlo svuda oko nas - predavač: prof. dr. sc. Željko Andreić

 

25. travnja - subota


Dvorana crkve sv. Nikole

19:00 - 20:00 - Predavanje - Mitološki aspekti Sunca - predavač: Tatjana Kren, prof.

powered by ZTK LOŠINJ || admin