festival ZNANOSTI na otoku LOŠINJU

XIV. FESTIVAL ZNANOSTI

18. - 23. TRAVNJA 2016.

ZNANOST I UMJETNOST

Mjesta događanja:

Osnovna škola Maria Martinolića, Omladinska 11, Mali Lošinj

Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 14, Mali Lošinj

DSN Dvorana crkve sv. Nikole, Ulica Lošinjskih brodograditelja, Mali Lošinj

LM Lošinjski muzej, Palača Fritzy, Vladimira Gortana 35, Mali Lošinj

RIV Riva lošinjskih kapetana, Mali Lošinj

PS Plavi svijet – Institut za istraživanje i zaštitu mora, Kaštel 24, Veli Lošinj


Publika:

S0 – predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

S1 – 5. i 6. razred osnovne škole

S2 – 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

S3 – 2., 3. i 4. razred srednje škole

PP – djeca s posebnim potrebama


18. TRAVNJA - P O N E D J E L J A K

Srednja škola Ambroza Haračića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Opća teorija relativnosti – prvih 100 godina (Hrvatski astronomski savez)

Osnovna škola Maria Martinolića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Nikola Tesla – 160. rođendan (Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja)

Dvorana crkve sv. Nikole – Mali Lošinj

18:00 – 19:00

DSN

Predavanje

S2, S3

Umjetničke ljepote Mliječnog puta u Brodu Argo i neobični svemirski objekti (predavač: prof. dr. sc. Vladis Vujnović)

19. TRAVNJA - U T O R A K

Srednja škola Ambroza Haračića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Opća teorija relativnosti – prvih 100 godina (Hrvatski astronomski savez)

Osnovna škola Maria Martinolića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Nikola Tesla – 160. rođendan (Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja)

Riva lošinjskih kapetana – Mali Lošinj

20:00 – 22:00

RIV

Astronomsko opažanje

Astronomsko opažanje Mjeseca i Jupitera (Astronomsko društvo „Leo Brenner“)

Radi lošeg vremena odgađa se za srijedu 20.04.

20:00 – 22:00

RIV

Prezentacija

Upoznajmo astronomsku znanost! (Dorian Božičević, mag. theol. – Astronomsko društvo „Leo Brenner“)

20. TRAVNJA - S R I J E D A

Srednja škola Ambroza Haračića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Opća teorija relativnosti – prvih 100 godina (Hrvatski astronomski savez)

Osnovna škola Maria Martinolića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Nikola Tesla – 160. rođendan (Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja)

Dvorana crkve sv. Nikole – Mali Lošinj

18:00 – 19:00

DSN

Predavanje

S2, S3

Najveća umjetnička djela na otoku Lošinju (predavač: Irena Dlaka, prof.- viša kustosica)

21. TRAVNJA - Č E T V R T A K

Srednja škola Ambroza Haračića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Opća teorija relativnosti – prvih 100 godina (Hrvatski astronomski savez)

Osnovna škola Maria Martinolića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Nikola Tesla – 160. rođendan (Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja)

Lošinjski muzej Mali Lošinj

16:00 – 20:00

LM

Dan otvorenih vrata

S2, S3

Dan otvorenih vrata – Posjetite umjetničke zbirke (Lošinjski muzej)

Lošinjski Muzej – Mali Lošinj

18:00-19:00

LM

Predavanje

S2, S3

Što je to muzeologija i što radi kustos? (predavači: ravnateljica Zrinka Ettinger Starčić i kustosica Marijana Dlačić – Lošinjski Muzej)

22. TRAVNJA - P E T A K

Srednja škola Ambroza Haračića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Opća teorija relativnosti – prvih 100 godina (Hrvatski astronomski savez)

Osnovna škola Maria Martinolića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Nikola Tesla – 160. rođendan (Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja)

Plavi svijet – Institut za istraživanje i zaštitu mora – Veli Lošinj

10:00 – 16:00

PS

Dan otvorenih vrata

S0, S1, S2, S3

Lošinjski edukacijski centar o moru – Upoznajte znanost o moru! (Plavi svijet – Institut za istraživanje i zaštitu mora)

powered by ZTK LOŠINJ || admin