festival ZNANOSTI na otoku LOŠINJU

ORGANIZATORI FESTIVALA ZNANOSTI NA LOŠINJU 2017.

Organizator: Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja

Koordinator: Dorian Božičević, mag. theol.

Suorganizatori:

Medijski pokrovitelj: Radio Lošinj – Radio Jadranka / 92,8 MHz

Pokrovitelji: Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije

Festival pomogli:

powered by ZTK LOŠINJ || admin