festival ZNANOSTI na otoku LOŠINJU

XV. F E S T I V A L Z N A N O S T I

LOŠINJ, 24. - 29. TRAVNJA 2017.

VRIJEME

Mjesta događanja:

Osnovna škola Maria Martinolića, Omladinska 11, Mali Lošinj

Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 14, Mali Lošinj

DSN Dvorana crkve sv. Nikole, Ulica Lošinjskih brodograditelja, Mali Lošinj

RIV Riva lošinjskih kapetana, Mali Lošinj

TŽF Trg žrtava fašizma – ispred stare pomorske škole, Mali Lošinj

 

Publika:

S0 – predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

S1 – 5. i 6. razred osnovne škole

S2 – 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

S3 – 2., 3. i 4. razred srednje škole

PP – djeca s posebnim potrebama

 

24. TRAVNJA - P O N E D J E L J A K

Srednja škola Ambroza Haračića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Andrija Mohorovičić – 160. rođendan (Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja)

Osnovna škola Maria Martinolića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Kakvo vrijeme nose oblaci (Hrvatski astronomski savez)

Trg žrtava fašizma – ispred stare pomorske škole – Mali Lošinj

12:00

TŽF

Performans

Točno je podne - kako smo nekad ispravljali vrijeme (Dorian Božičević, mag. theol.)

Dvorana crkve sv. Nikole – Mali Lošinj

19:00 – 20:00

DSN

 

Predavanje

S2, S3

Vrijeme u likovnoj umjetnosti (predavač: Irena Dlaka, prof. - viša kustosica)

 

25. TRAVNJA - U T O R A K

Srednja škola Ambroza Haračića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Andrija Mohorovičić – 160. rođendan (Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja)

Osnovna škola Maria Martinolića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Kakvo vrijeme nose oblaci (Hrvatski astronomski savez)

 

26. TRAVNJA - S R I J E D A

Srednja škola Ambroza Haračića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Andrija Mohorovičić – 160. rođendan (Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja)

Osnovna škola Maria Martinolića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Kakvo vrijeme nose oblaci (Hrvatski astronomski savez)

 

27. TRAVNJA - Č E T V R T A K

Srednja škola Ambroza Haračića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Andrija Mohorovičić – 160. rođendan (Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja)

Osnovna škola Maria Martinolića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Kakvo vrijeme nose oblaci (Hrvatski astronomski savez)

Dvorana crkve sv. Nikole – Mali Lošinj

19:00 – 20:00

DSN

Predavanje

S2, S3

Liturgijsko vrijeme (Dorian Božičević, mag. theol.)

 

28. TRAVNJA - P E T A K

Srednja škola Ambroza Haračića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Andrija Mohorovičić – 160. rođendan (Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja)

Osnovna škola Maria Martinolića – Mali Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Kakvo vrijeme nose oblaci (Hrvatski astronomski savez)

Dvorana crkve sv. Nikole – Mali Lošinj

19:00 – 20:00

DSN

Predavanje

S2, S3

Vrijeme na Marsu (Dorian Božičević, mag. theol. – Astronomsko društvo „Leo Brenner“)

 

29. TRAVNJA - S U B O T A

Riva lošinjskih kapetana – Mali Lošinj

20:30 – 22:00

RIV

Astronomsko opažanje

Opažanje Mjeseca, Plejada i Orionove maglice (Astronomsko društvo „Leo Brenner“)

20:30 – 22:00

RIV

Prezentacija

Pogled u nebo, pogled je unatrag kroz vrijeme (Dorian Božičević, mag. theol. – Astronomsko društvo „Leo Brenner“)

 

powered by ZTK LOŠINJ || admin