festival ZNANOSTI na otoku LOŠINJU

XVI

F E S T I V A L Z N A N O S T I

LOŠINJ

16. - 21. TRAVNJA 2018.

DSN Dvorana crkve sv. Nikole, Ulica lošinjskih brodograditelja, Mali Lošinj

Osnovna škola Maria Martinolića, Mali Lošinj

Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj

RLK Riva lošinjskih kapetana, Mali Lošinj

Publika:

S0 – predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

S1 – 5. i 6. razred osnovne škole

S2 – 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

S3 – 2., 3. i 4. razred srednje škole

PP – djeca s posebnim potrebama

16. TRAVNJA P O N E D J E L J A K

Osnovna škola Maria Martinolića

08:00-14:00

Izložba

Najveća otkrića u astronomiji (izložba Astronomskog društva „Leo Brenner“)

Srednja škola Ambroza Haračića

08:00-14:00

Izložba

Otkriće gravitacijskih valova (izložba Hrvatskog astronomskog saveza)

Dvorana crkve sv. Nikole

19:00-20:00

DSN

Predavanje

dr. sc. Vladis Vujnović: Teleskopi za otkrivanje neutrina i otkriće gravitacijskih valova

17. TRAVNJA U T O R A K

Osnovna škola Maria Martinolića

08:00-14:00

Izložba

Najveća otkrića u astronomiji (izložba Astronomskog društva „Leo Brenner“)

Srednja škola Ambroza Haračića

08:00-14:00

Izložba

Otkriće gravitacijskih valova (izložba Hrvatskog astronomskog saveza)

18. TRAVNJA S R I J E D A

Osnovna škola Maria Martinolića

08:00-14:00

Izložba

Najveća otkrića u astronomiji (izložba Astronomskog društva „Leo Brenner“)

Srednja škola Ambroza Haračića

08:00-14:00

Izložba

Otkriće gravitacijskih valova (izložba Hrvatskog astronomskog saveza)

19. TRAVNJA Č E T V R T A K

Osnovna škola Maria Martinolića

08:00-14:00

Izložba

Najveća otkrića u astronomiji (izložba Astronomskog društva „Leo Brenner“)

Srednja škola Ambroza Haračića

08:00-14:00

Izložba

Otkriće gravitacijskih valova (izložba Hrvatskog astronomskog saveza)

20. TRAVNJA P E T A K

Osnovna škola Maria Martinolića

08:00-14:00

Izložba

Najveća otkrića u astronomiji (izložba Astronomskog društva „Leo Brenner“)

Srednja škola Ambroza Haračića

08:00-14:00

Izložba

Otkriće gravitacijskih valova (izložba Hrvatskog astronomskog saveza)

21. TRAVNJA S U B O T A

Riva lošinjskih kapetana

21:00-22:00

RLK

Promatranje

Promatranje teleskopima – Mjesec, Venera, Orionova maglica, Plejade, … (u organizaciji Astronomskog društva „Leo Brenner“ i Hrvatskog astronomskog saveza)

 

powered by ZTK LOŠINJ || admin